Каталог публікацій

Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів: [монографія] / В.В. Осадчий. - Мелітополь: ТОВ “Вид буд. ММД”, 2012. - 420 с.

Основи розробки веб-додатків: навч. посіб. / В.В. Осадчий, В.С.Круглик. - Мелітополь: ТОВ “Вид. буд. ММД”, 2012. – (Лист МОНМСУ № 1/11-955 від 26.01.2012 р.). - 540 с.

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу “Технології інформаційного менеджменту”. Метод. рек. / уклад. В.В. Осадчий. – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2012. – 44 с.

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу “Основи авторського права”. Метод. рек. / уклад. В.В. Осадчий. – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2012. – 36 с.

ORCID

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Перейти

Researcher

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Перейти

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Перейти