Кафедра Інформатики і кібернетики

Кафедра інформатики і кібернетики починає свою історію з далекого 1979 року.

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИКИ

Кафедра інформатики і кібернетики починає свою історію з далекого 1979 року. Саме в цьому році була створена предметна комісія з ТЗН, фізики та математики. Протягом 34 років активного функціонування предметна комісія перетворилася на кафедру інформатики і кібернетики.

Повноцінному виконанню навчального плану сприяє науково-дослідна робота як професорсько-викладацького складу, так і студентів. Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, мають більше 300 публікацій, 50 авторських посвідчень і патентів на винаходи і методичні розробки.

Наукова робота проводилась в напрямку фундаментальних (теоретичних) і практичних досліджень відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень в області інформаційних технологій та наукових спеціалізацій викладачів, а саме: комп’ютерна підтримка самостійної роботи студентів, методичні основи застосування електронних навчальних засобів, мережеві технології розробки та використання електронних підручників. На кафедрі ведуться дослідження з математичного моделювання, розробляються комп'ютерні та мережні технології для використання в навчальному процесі, в тому числі для дистанційного навчання.

Важливим завданням науково-педагогічних працівників кафедри інформатики і кібернетики є стимулювання науково–пошукової творчості студентської молоді. На кафедрі проводиться робота щодо виявлення обдарованих студентів, які займаються науковою роботою, розширюють свій кругозір, беруть участь в наукових конференціях університету та міст України.

Кафедра кілька років поспіль виступає організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань теорії і методики навчання інформатики і математики «Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках», за результатами якої випускає збірки наукових праць.

Кафедра є одним із видавців наукового рецензованого журналу "Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology" (ISSN 2521-1234)

Журнал публікує змістовні статті, які ґрунтовно презентують результати досліджень щодо обговорення теорії і практики освіти й інформаційних технологій, а також створює відкритий майданчик, який задовольняє потреби наукової спільноти у отриманні нової інформації.

Наказом МОН України від 5 квітня 2007 року № 282 було затверджено створення мережі регіональних центрів з розробки та впровадження електронних засобів навчання для вищих педагогічних навчальних закладів. На базі університету було створено Регіональний центр з розробки, впровадження та апробації електронних підручників. В розробці електронних підручників беруть участь викладачі кафедри, автори підручників та навчальних посібників. Співробітниками регіонального центру та викладачами кафедри було створено понад 30 електронних підручників з біології, інформатики, географії, історії, математики, української літератури. Керівник центру доктор технічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики Єремєєв В.С.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Освітня програма: Бакалавр

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Освітня програма: Бакалавр, Магістр

Середня освіта. Інформатика

Освітня програма: Бакалавр, Магістр

На яких посадах можуть працювати випускники

Технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розроблення комп'ютерних програм, фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну), фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, інженер-програміст, науковий співробітник

Здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну й організаційно-керівницьку діяльність в системі освіти України

Чого навчаємо?

Розробляти корпоративні сайти, веб-сервіси, ігри, десктопні та серверні програми, високонавантажені системи, операційні системи; програмувати роботів та мікроконтролери; налагоджувати комп’ютерні мережі; тестувати програмне забезпечення; здійснювати наукове дослідження у галузі ІТ

Мови програмування, програмні продукти, технології
Python, С/С++/C#, Java,  1С, Пролог; Oracle, MySQL, Microsoft Windows, Office, Linux, Unix, Visual Studio, Eclipse, NetBeans, IDLE, Anaconda, GIMP, Adobe Photoshop; веб-технології (PHP/ MySQL/ HTML/ JavaScript/CSS/JQuery) тощо.


Співробітники кафедри

 • Професор (2)
 • Доцент (4)
 • Кандидат наук (2)
 • Старший викладач (2)
 • Асистент (4)
 • Аспірант (1)
 • Старший лаборант (1)
 • Лаборант (1)

Доктори та професори:

 • Осадчий В'ячеслав Володимирович
 • Єремєєв Володимир Сергійович

Старший викладач:

 • Брянцев Олександр Анатолійович
 • Конюхов Сергій Леонідович

Кандидати, доценти:

 • Осадча Катерина Петрівна
 • Шаров Сергій Володимирович
 • Брянцева Ганна Володимирівна
 • Круглик Владислав Сергійович

Викладач-стажист:

Аспіранти кафедри та асистенти:

 • Чемерис Ганна Юріївна

Старший лаборант:

 • Пилипенко Олена Андріївна

Лаборант:

 • Георгадзе Тетяна Олександрівна

ORCID

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Перейти

Researcher

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Перейти

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Перейти