Осадчий Вячеслав Володимирович

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Народився 22 грудня 1975 р. у м. Києві. Вищу освіту здобував з 1992 по 1997 р. у Мелітопольському державному педагогічному інституті та упродовж 2011-2013 рр. на економіко-гуманітарному факультеті Запорізького національного університету.

Трудову діяльність розпочав у 1994 р. із посади вчителя інформатики у Навчально-виробничому комбінаті № 1 (м. Мелітополь). З квітня 1999 р. працює у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, пройшовши шлях від асистента до завідувача кафедри інформатики і кібернетики (з вересня 2014 р.), професора.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет». Одним із вагомих результатів цього дослідження стала розробка Порталу професійного консультування молоді.

У 2013 році захистив докторську  дисертацію за темою «Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету». У рамках якої було впроваджено інформаційні ресурси  «Електронний журнал» (Св.про реєстрацію авт.права № 21614; Пат. № 75943, Комп'ютерна система рейтингового оцінювання знань студентів), Інформаційно-аналітична система «Університет» — (Св.про реєстрацію авт. права № 43727).

Є постійним членом журі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з інформаційних технологій (Хмельницький національний університет) та з професійної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків). Член-кореспондент Української Академії Акмеологічних наук.

Має 230 публікацій, з них 150 наукового та 70 навчально-методичного характеру, в тому числі 10 статей у наукових журналах включених до бази Web of Science, 92 статті у наукових фахових виданнях, включених до затвердженого Міністерством освіти і науки України переліку, дві монографії, один патент, 21 свідоцтво про реєстрацію об'єктів авторського права, сім навчальних посібників (два з грифом Міністерства освіти і науки України: «Вступ до спеціальності програміст»; «Основи розробки веб-додатків»), дев'ять навчально-методичних посібників, 15 методичних рекомендацій, 12 електронних підручників тощо.

Головний редактор наукового журналу «Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology» та член редакційних колегій наукометричних журналів, які індексуються у базах даних Thomson Reuters: «Ukrainian Journal of Ecology», Електронного наукового фахового видання «Information Technologies and Learning Tools».

Здійснює керівництво докторантурою та аспірантурою зі спеціальності 015 «Професійна освіта (інформаційні технології)». Є членом спеціалізованих вчених рад із таких спеціальностей: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького), 13.00.10 «Інформаційні технології в освіті» (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України). За останні роки під  керівництвом В. В. Осадчого було захищено 42 дипломних, дві  кандидатські дисертації, одержано шість призових місць на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт у сфері теорії і методики професійної освіти та інформаційних технологій.

Напрями наукових досліджень — інформаційні технології в навчальному процесі, відкрите програмне забезпечення в навчальному процесі, інформаційні системи в екологічних та біологічних дослідженнях, національна рамка кваліфікацій, професійна підготовка майбутніх програмістів та учителів. Головні наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні технології, веб-програмування, інформаційні та експертні системи, комп'ютерні мережі, підготовка програмістів.

Відзначений низкою державних та відомчих нагород, серед яких: Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, знак «Відмінник освіти України», Подяка Прем'єр-міністра України, Грамота Міністерства освіти і науки України, стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених, Почесний диплом виставки «Інноваційні технології навчання», почесні дипломи виставок «Сучасна освіта в Україні-2008», «Сучасна освіта в Україні-2010», «Сучасна освіта в Україні-2012».

Є учасником і організатором багатьох конференцій у галузі ІТ-технологій, конкурсів учнівської й студентської молоді та місцевих проектів.

ORCID

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Перейти

Researcher

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Перейти

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.

Перейти